;

 

PROFIL SPOLEČNOSTI       ZÁKLADNÍ POJMY       SLUŽBY       REFERENCE       KONTAKTY

ARES v.o.s, byla založena v r. 2001 fyzickými osobami -
správci konkurzních podstat (SKP) jako reakce na novelizaci
"Zákona o konkurzu a vyrovnání č.328/1991 Sb."

SPOLEČNÍCI:

Ing. Jan Ulrych - jmenován SKP dne 6.12.1996
Ing. Jaroslav Špička - jmenován SKP dne 10.12.1998
Ing. Eva Haluzová - jmenována SKP dne 28.04.2000

OHLÁŠENÝM SPOLEČNÍKEM ve smyslu zák. č. 312/2006 Sb.
je na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ze
dne 5.5.2010 v rámci ARES v.o.s. Ing. Jaroslav Špička.

Značný rozsah zkušeností týmu ARES v.o.s. je zárukou
odborně a úšpěšně vedených insolvenčních řízení.

AKTUÁLNÍ NABÍDKY K PRODEJI
- zde ke stažení