;

 

PROFIL SPOLEČNOSTI       ZÁKLADNÍ POJMY       SLUŽBY       REFERENCE       KONTAKTY

KONKURZ

Konkurz: úklid a ústup ze scény.

V konkurzu dle insolvenčního zákona  se jedná o
zpeněžení majetku dlužníka (podniku dlužníka),
kdy výtěžek je rozdělen mezi věřitele
.

V případě, že dlužníkem je fyzická osoba - nepodnikatel,
nebo roční obrat dlužníka za poslední účetní období
nepřesahuje 2 mil. Kč a nemá více než 50 zaměstnanců, může
soud rozhodnout o tzv. nepatrném konkurzu, který je
zkrácenou a zjednodušenou formou konkurzu.

 


zpět na základní pojmy