;

 

PROFIL SPOLEČNOSTI       ZÁKLADNÍ POJMY       SLUŽBY       REFERENCE       KONTAKTY

ODDLUŽENÍ

Oddlužení: místo exekuce splátkový kalendář

Oddlužení dle insolvenčního zákona je určeno zejména
pro dlužníky-nepodnikatele.
Musí však být  schopni svým nezajištěným věřitelům
jednorázově, nebo ve splátkách po dobu nejdéle 5 let, uhradit alespoň 30 % jejich pohledávek.

Požádejte s naší pomocí soud o oddlužení!


zpět na základní pojmy