;

 

PROFIL SPOLEČNOSTI       ZÁKLADNÍ POJMY       SLUŽBY       REFERENCE       KONTAKTY

PŘEDBĚŽNÁ SPRÁVA

Předběžná správa: zamezení úniku majetku
                          před rozhodnutím o úpadku

Za podmínek stanovených insolvenčním zákonem může insolvenční soud na žádost věřitele ustanovit před
rozhodnutím o úpadku předběžného insolvenčního správce.
Důvodem je zejména zajištění majetku, popřípadě dohled
nad podnikem v provozu.

 

 

zpět na základní pojmy