;

 

PROFIL SPOLEČNOSTI       ZÁKLADNÍ POJMY       SLUŽBY       REFERENCE       KONTAKTY

REORGANIZACE

Reorganizace: záchrana podniku

Reorganizace dle insolvenčního zákona je určena zejména,
ale nikoliv výlučně, pro velké dlužníky - „podniky
v provozu“
, jejichž roční obrat činí minimálně 100 mil. Kč,
nebo mají-li více než 100 zaměstnanců. Reorganizace je
určena pro dlužníky-podnikatele, kteří se na reorganizaci dohodnou se svými věřiteli.

Základním principem reorganizace je předpoklad dosažení vyššího uspokojení věřitelů (při zachování provozu podniku dlužníka), než při řešení úpadku konkurzem.

zpět na základní pojmy