;

 

PROFIL SPOLEČNOSTI       ZÁKLADNÍ POJMY       SLUŽBY       REFERENCE       KONTAKTY

SPRÁVA PODNIKU

Správa podniku: zabezpečení podniku

Exekučním příkazem nebo usnesením soudu se pro
zabezpečení podniku a jeho majetku ustanovuje správce
podniku, bez jehož souhlasu jsou právní úkony povinného" (dlužníka) neplatné.

 

 

 

zpět na základní pojmy