;

 

PROFIL SPOLEČNOSTI       ZÁKLADNÍ POJMY       SLUŽBY       REFERENCE       KONTAKTY

ZÁKLADNÍ POJMY

V insolvenci se můžete setkat s těmito základními pojmy:

INSOLVENČNÍ SPRÁVA

    1. KONKURZ - úklid a ústup ze scény  ...více zde
    2. REORGANIZACE - záchrana podniku ....více zde
    3. ODDLUŽENÍ - místo exekuce splátkový kalendář  ..více

SPRÁVA PODNIKU - zabezpečení podniku   ...více zde

PŘEDBĚŽNÁ SPRÁVA - zamezení úniku majetku před
rozhodnutím o úpadku  ...více zde