;

 

PROFIL SPOLEČNOSTI       ZÁKLADNÍ POJMY       SLUŽBY       REFERENCE       KONTAKTY

REREFENCE - ukončená řízení:

Za dobu naší činnosti ať jako fyzické osoby či jako společníci
ARES v.o.s. jsme při různém stupni obtížnosti úspěšně
ukončili více než 100 (ke konci r. 2009) insolvenčních (dříve konkurzních) řízení včetně reorganizace podniků (dříve
správy podniků v provozu).

Zde uvádíme některá dokončená řízení:
  INTERMILK, s.r.o. Karlovy Vary   ADEX, a.s. Tachov
  KREUNOF - Hotel Boží Dar   TECWOOD s.r.o.-Chýše
  AMBOSS EUROPE, s.r.o.-Ostrov   IPS Karlovy Vary a.s.
  Jáchymovská hotelová spol.s.r.o.   OZD JEŽOVY
  STASIS, stavební a silniční stroje, a.s.
  ZeZan - D.O.S. Karlovy Vary, a.s.
  CINK - vodní elektrárny, a.s. - Karlovy Vary